T

  1. Tolkien J.R.R „Władca pierścieni: Drużyna Pierścienia”
  2. Tolkien J.R.R „Władca pierścieni: Dwie wieże”
  3. Tolkien J.R.R „Władca pierścieni: powrót króla”
  4. Tolkien J.R.R „Hobbit”
  5. Terakowska Dorota “Poczwarka”
  6. Thoreau Henry David „Walden”
  7. Testyler Jo „Dzieci ze Sławkowa”
  8. Twain Mark „Przygody Tomka Sawyera”
  9. Tormey N., Ghouri N. „Urodzona w sekcie Dzieci Boga”
  10. Tokarczuk Olga "Księgi Jakubowe"